Thứ tư, 20/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Chuyên mục

Thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

Thu bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội

Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

Thông báo về việc ngưng sử dụng Mẫu C65-HD2 và cấp phôi Giấy chứng nhận mới

Thông báo về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Trang 1 / 2

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: