Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu Tải xuống Ngày hiệu lực Nơi ban hành
1 Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 25/07/2016 1055/QĐ-BHXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2 5424/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 5424_BHXH-CSXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 Công văn 3647/BHXH-CSXH Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLD, BNN theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 3647/BHXH-CSXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 3449/BHXH-CSXH Về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh, công việc NNDHNH và đặc biệt NNDHNH 3449/BHXH-CSXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5 3220/BHXH-CSXH Về việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định tại nghị định số 55-2016/ND-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/05/2016 3220/BHXH-CSXH
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6 Thông tư số 15/2016/TT-BHYT quy định về Bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 15/2016/TT-BHYT
Bộ Y Tế
Trang 1 / 1

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: