Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu Tải xuống Ngày hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn 911/BHXH-GĐBHYT ngày 02/11/2017 của BHXH Kiên Giang V/v thông báo các cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 911/BHXH-GĐBHYT
01/01/2018 BHXH Kiên Giang
2 Công văn 491/BHXH-GDBHYT Về việc dừng gia hạn thẻ BHYT năm 2016 491/BHXH-GDBHYT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
3 483/BHXH-GDBHYT Về việc kết xuất dữ liệu đến cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định BHYT 483/BHXH-GDBHYT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
4 Thông báo về việc các cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2017 820/BHXH-GDBHYT
Trang 1 / 1

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: