Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu Tải xuống Ngày hiệu lực Nơi ban hành
1 Thông báo số 1068/TB-BHXH Thông báo Thu bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội 1068/TB-BHXH
30/10/2018 BHXH Kiên Giang
2 Công văn số 868/BHXH-VP về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng 868/BHXH-VP
11/09/2018 BHXH Kiên Giang
3 Công văn 911/BHXH-GĐBHYT ngày 02/11/2017 của BHXH Kiên Giang V/v thông báo các cơ sở KCB đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 911/BHXH-GĐBHYT
01/01/2018 BHXH Kiên Giang
4 Công văn số 1105/BHXH-VP về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng 1105/BHXH-VP
25/12/2017
5 Công văn 727/BHXH - QLT ngày 07/9/2017 của BHXH Kiên Giang Về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ - BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 727/BHXH - QLT
07/09/2017 BHXH Kiên Giang
6 Công văn số 814/BHXH-QLT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH 814/BHXH-QLT
BHXH Kiên Giang
7 Công văn 743/ BHXH- QLT Về Việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. 743/ BHXH- QLT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
8 Công văn 668/ BHXH- QLT Về Việc Kê khai bổ sung người lao động tham gia BHYT nhưng chưa có trong dữ liệu Hộ gia đình 668/ BHXH- QLT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
9 Công văn 656/BHXH-QLT Về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc đọc hại và đặc biệt nặng nhọc đọc hại nguy hiểm 656/BHXH-QLT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
10 Công văn 657_BHXH-QLT Về việc thực hiện công tác kiểm tra thông tin trên sổ BHXH 657/BHXH-QLT
Bảo hiểm xã hội Kiên Giang
Trang 1 / 2

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: