Thứ tư, 20/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

1/ Tờ khai đề nghị hưởng chế độ Mẫu số 01-QĐ52

2/ Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng Mẫu số 01- QĐ613

3/ Tờ khai đề nghị hưởng QĐ 52 Mẫu số 02-QĐ52
4/ Đơn đề nghị giải quyết mai táng Mẫu số 03 – QĐ613

5/ Công văn giải quyết trợ cấp TNLD-BNN Mẫu số 05-HSB

6/ Biên bản điều tra TNLD-BNN Phụ lục số 06

7/  Tờ khai của thân nhân Mẫu số 09A-HSB

8/ Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí Mẫu số 12-HSB

9/ Giấy ủy quyền Mẫu số 13-HSB

10/  Đơn đề nghị Mẫu số 14-HSB

11/ Giấy đề nghị nhận chế độ khi người hưởng từ trần Mẫu số 16-CBH

12/ Biên bản họp của thân nhân Mẫu số 16-HSB

13/ Thông báo thay đổi thông tin người hưởng Mẫu số 18-CBH

14/ Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ Mẫu số 19-CBH

15/ Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức Mẫu số C70a-HDMẫu số C70a-HD

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: