Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức


STT

Nội dung

Diễn giải

1

Tên TTHC

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu và lập hồ sơ theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS). Nộp hồ sơ theo quy định dữ liệu điện tử trên cổng thông tin điện tử.

Bước 3: BHXH nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử của đơn vị tại ftp://ftp.vssic.gov.vn. Kiểm tra đối chiếu dữ liệu hồ sơ và giải quyết theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

1. Người lao động:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

2. Đơn vị:  

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc đối với cấp sổ BHXH;

(TN: 1 ngày; Thu: 5 ngày; Sổ thẻ: 7 ngày; TN: 2 ngày)

 05 ngày đối với cấp thẻ BHYT.

 (TNHS: 1 ngày; Thu: 2 ngày; Sổ thẻ: 1 ngày TNHS:1 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH, thẻ BHYT, Danh sách cấp sổ BHXH, Danh sách cấp thẻ BHYT

Lệ phí

Không

2

Tên TTHC

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS). Nộp hồ sơ theo quy định dữ liệu điện tử trên cổng thông tin điện tử.

Bước 3: BHXH nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử của đơn vị tại ftp://ftp.vssic.gov.vn. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu điện tử xử lý theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Người lao động:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

Trường hợp ngừng tham gia BHYT: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

2. Đơn vị:  

a) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

b) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc.

(TNHS: 1 ngày; Thu: 2 ngày; Sổ thẻ: 1 ngày; TNHS: 1 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ BHYT, Danh sách cấp thẻ BHYT (nếu có).

Lệ phí

Không

3

Tên TTHC

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu và lập hồ sơ theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

Bước 3: BHXH nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử của đơn vị tại ftp://ftp.vssic.gov.vn. Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu điện tử xử lý theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN

a) Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đơn vị:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu

2. Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 7

2.1. Trường hợp người lao động truy nộp thông qua đơn vị nơi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Hồ sơ tương tự Khoản 1, Điều này.

a) Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đơn vị:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu.

2.2. Trường hợp người lao động tự đăng ký truy nộp tại cơ quan BHXH

Hồ sơ của người lao động gồm:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

3. Các trường hợp truy thu theo quy định của Chính phủ: BHXH Việt Nam hướng dẫn trong từng trường hợp cụ thể.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

(TNHS: 1 ngày; Thu: 10 ngày; Sổ thẻ: 3 ngày; TNHS: 1 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động, người lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH, Danh sách cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT, Danh sách cấp thẻ BHYT (nếu có).

Lệ phí

Không

4

Tên TTHC

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Bước 2: BHXH tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và chuyển nghiệp vụ xử lý theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại BHXH.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

 

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

(TNHS: 1 ngày; Thu: 5 ngày; Sổ thẻ: 7 ngày; TNHS: 2 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH, Danh sách cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT, Danh sách cấp thẻ BHYT (nếu có).

Lệ phí

Không

5

Tên TTHC

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: Đại lý thu hoặc BHXH huyện lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS);

Bước 3: Cơ quan BHXH kiểm tra hồ sơ xử lý theo trình tự nghiệp vụ của BHXH

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đại lý thu hoặc BHXH huyện.

Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

(TNHS: 1 ngày; Thu: 5 ngày; Sổ thẻ: 7 ngày; TNHS: 2 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH huyện, thị xã, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH, Danh sách cấp sổ BHXH

Lệ phí

Không

6

Tên TTHC

Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: UBND xã/ đại lý thu/ đối chiếu tờ khai của người tham gia BHYT lập danh sách tham gia BHYT (Mẫu DK05) chuyển BHXH; tham gia tại BHXH thì lập (Mẫu DK04);

Bước 3: BHXH tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ xử lý theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính;

Cá nhân trực tiếp tại BHXH huyện.

Thành phần hồ sơ

 

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. UBND xã: Lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05);

3. Đại lý thu/cơ quan BHXH lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (mẫu DK04).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc

(TNHS: 0,5 ngày; Thu: 2 ngày; Sổ thẻ: 2 ngày; TNHS: 0,5 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ BHYT, Danh sách cấp thẻ BHYT (nếu có)

Lệ phí

Không

7

Tên TTHC

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người tham gia lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: BHXH nhận hồ sơ kiểm tra và xử lý hồ sơ theo trình tự nghiệp vụ của BHXH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng;

3. Giấy chứng tử (đối với trường hợp chết).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

(TNHS: 1 ngày; Thu: 12 ngày; TNHS: 2 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tiền đóng BHYT

Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

Lệ phí

Không

 

 

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: