Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức


STT

Nội dung

Diễn giải

1

Tên thủ tục hành chính

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cõ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

Bước 2: Cơ quan BHXH

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xác định ðiều kiện để tổ chức thực hiện chế ðộ khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Nếu ðủ ðiều kiện thì tổ chức ký hợp ðồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (theo mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính); trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì cơ quan BHXH có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thực hiện ký hợp đồng tại trụ sở cơ quan BHXH.

Thành phần hồ sơ

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ 6 tháng trở lên:

- Công văn đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản phô tô Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Bản phô tô Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có);

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập phải có Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hàng năm: Bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp

Kết quả thực hiện

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Lệ phí

Không

2

Tên thủ tục hành chính

Khám bệnh, chữa bệnh BHYT

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với người đi khám bệnh, chữa bệnh:

- Người có thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình ngay thẻ BHYT có ảnh, trường hợp thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp; Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp phải xuất trình thêm một số giấy tờ khác (quy định trong thành phần hồ sơ).

- Trong trường hợp cấp cứu: trước khi ra viện người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT ngay tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bước 2: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ người bệnh xuất trình, trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết cho người bệnh hưởng chế độ BHYT ngay tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.            

Cách thức thực hiện

Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT  

Thành phần hồ sơ

1. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bản chính);

- Xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ Đảng viên, thẻ Công an nhân dân, thẻ Quân nhân, thẻ Đoàn viên công đoàn, thẻ Học sinh, thẻ Sinh viên, thẻ Cựu chiến binh, Giấy phép lái xe hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác.

 - Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan BHXH.

- Nếu là người đã hiến bộ phận cơ thể mà chưa có thẻ BHYT thì xuất trình Giấy ra viện của lần hiến tạng.

- Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả do cơ quan BHXH cấp (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 9 năm 2015 của BHXH Việt Nam); trên đó ghi đầy đủ các thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT; thời hạn sử dụng trong 07 ngày kể từ ngày cấp. Giám đốc BHXH tỉnh hoặc giám đốc BHXH huyện ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu);

- Xuất trình thêm Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm theo mẫu số 05/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để được miễn phần cùng chi trả trong năm khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến (nếu có).

 2. Các trường hợp khác

Ngoài việc xuất trình các loại giấy tờ nêu tại Điểm 1 nêu trên, tùy từng trường hợp mà phải xuất trình thêm:

- Trường hợp được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế: Giấy chuyển tuyến theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT-BTC;

- Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tuyến trên không qua nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hẹn người bệnh đến khám lại ghi trên Giấy ra viện hoặc Sổ khám bệnh) (bản chính). Mỗi giấy hẹn khám lại được sử dụng 01 lần theo thời gian ghi trên giấy hẹn.

- Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh khi đi công tác; làm việc lưu động; đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú (không phải trong tình trạng cấp cứu): được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây: Giấy công tác, quyết định cử đi học, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú (bản chính hoặc bản sao)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

 Giải quyết ngay

Cơ quan thực hiện thủ tục

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh

Đối tượng thực hiện thủ tục

Cá nhân có thẻ BHYT                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

 Không

Phí, lệ phí

Không                                           

3

Tên thủ tục hành chính

 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của tháng trước cho cơ quan BHXH theo Mẫu số C79a-HD, C80a-HD, 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT (đồng thời gửi kèm theo dữ liệu điện tử qua mạng Internet); 

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Trong 10 ngày kế tiếp, tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu số C82-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC và hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.          

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính (đồng thời chuyển dữ liệu điện tử qua mạng Internet).

- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C79a-HD)

- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT nội trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C80a-HD) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú.

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT,

- Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT

- Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) (kèm theo dữ liệu điện tử )    

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất  40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

(TNHS: 1 ngày; Giám định: 37 ngày; Tiếp nhận: 02 ngày)

Cơ quan thực hiện thủ tục

BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp

Đối tượng thực hiện thủ tục

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT                          

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo Mẫu số C79a-HD, Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú theo Mẫu số C80a-HD (đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT, Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT, Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh

Phí, lệ phí

Không                                        

Kết quả của việc thực hiện thủ tục

Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được ký giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số C82-HD, cơ quan BHXH chuyển tiền trả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


4

Tên thủ tục hành chính

Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT   

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với người có yêu cầu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (người bệnh trực tiếp đề nghị hoặc nhờ người thân): Nộp hồ sõ chứng từ ði khám bệnh, chữa bệnh cho cõ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH

a) Bộ phận một cửa: Tiếp nhận hồ sơ chứng từ, phô tô các loại giấy tờ (thẻ BHYT, Giấy ra viện, sổ khám bệnh, đơn thuốc...), ký xác nhận trên bản phô tô và trả lại bản gốc cho người đi thanh toán; Ra phiếu hẹn; sau đó chuyển hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp cho phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định của BHXH huyện).

b) Phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định của BHXH huyện):

- Trong vòng 02 ngày làm việc, lập Phiếu yêu cầu giám định đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài địa bàn huyện (trường hợp BHXH huyện nhận hồ sơ) hoặc ngoài địa bàn tỉnh (trường hợp BHXH tỉnh nhận hồ sơ);

- Trong thời hạn 25 ngày, BHXH nơi nhận Phiếu yêu cầu giám định phải hoàn thành việc giám định; trả lời kết quả giám định cho cơ quan BHXH nơi yêu cầu giám định, kèm theo Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả giám định, phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định của BHXH huyện) phải hoàn thành việc lập Bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh chuyển phòng Kế hoạch - Tài chính (hoặc bộ phận Kế hoạch - Tài chính của BHXH huyện).

Trường hợp không được thanh toán, phòng/bộ phận giám định BHYT trình lãnh đạo cơ quan BHXH ký văn bản thông báo nêu rõ lý do không được thanh toán chuyển bộ phận một cửa gửi trả người yêu cầu thanh toán.

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoặc bộ phận Kế hoạch - Tài chính của BHXH huyện): Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận Bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ thanh toán trực tiếp, thông báo cho Bộ phận một cửa kết quả giải quyết và thực hiện chi trả khi người đề nghị đến nhận tiền

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa

Thành phần hồ sơ

- Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế; hóa đơn, biên lai thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

- Bản chính thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một trong các loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ (Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ Đảng viên, thẻ Công an nhân dân, thẻ Quân nhân, thẻ Đoàn viên công đoàn, thẻ Học sinh, thẻ Sinh viên, thẻ Cựu chiến binh, Giấy phép lái xe hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác) nếu thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc bản sao Giấy khai sinh, giấy chứng sinh trong trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT;

- Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của cơ quan BHXH (trong thời gian đang chờ cấp lại, đổi thẻ);

- Giấy ra viện, Sổ khám bệnh (bản chính hoặc bản phô tô);

- Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng (nếu có);

Viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phô tô thẻ BHYT (hoặc Giấy khai sinh, giấy chứng sinh trong trường hợp chưa có thẻ BHYT; Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong trường hợp cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT; Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng) và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ, giấy ra viện, sổ khám bệnh, lưu bản phô tô vào hồ sơ, trả người bệnh bản chính

Số lượng hồ sơ: 

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ (Tiếp nhận: 01 ngày; Giám định: 37 ngày; Tiếp nhận: 02 ngày).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp

Kết quả thực hiện

Nhận tiền thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại phòng/bộ phận Tài chính - Kế toán; trường hợp không được thanh toán thì kết quả là văn bản trả lời của cơ quan BHXH có nêu rõ lý do

Lệ phí

Không

 

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: