Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức


STT

Nội dung

Diễn giải


1

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 19-CBH) gửi BHXH cấp huyện.

Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả và Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số S01-CBH), xác nhận giải quyết vào Mẫu số 19-CBH thực hiện chi trả cho người hưởng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần hồ sơ

Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt

Lệ phí

Không

2

Tên thủ tục hành chính

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp nhận tiền muốn uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH) lấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- Trường hợp thông thường, lấy xác nhận tại UBND xã.

- Trường hợp người hưởng bị phạt tù giam uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lấy xác nhận của Giám đốc trại giam.

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH đang định cư, cư trú tại nước ngoài, hoặc đang đi du lịch, khám chữa bệnh ở nước ngoài không trực tiếp nhận tiền uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú. Trường hợp lấy xác nhận của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú khi nộp cho cơ quan BHXH giải quyết phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt đã được công chứn

Bước 2:

a) Trường hợp lĩnh thay chế độ hàng tháng:

Người lĩnh thay nộp Giấy uỷ quyền cho đại diện chi trả (ĐDCT) và đến kỳ lĩnh lương, ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Trường hợp người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ĐDCT hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải nộp trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật

b) Trường hợp lĩnh thay các chế độ BHXH một lần: Người lĩnh thay nộp Giấy ủy quyền cho BHXH huyện, BHXH huyện viết phiếu chi chi trả chế độ cho người lĩnh thay.

Bước 3: ĐDCT tiếp nhận Giấy uỷ quyền chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy uỷ quyền đến hết thời hạn ủy quyền sau đó nộp cho BHXH cấp huyện để BHXH huyện lưu giữ Giấy uỷ quyền.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội huyện

Thành phần hồ sơ

- Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

ĐDCT tiếp nhận Giấy ủy quyền và thực hiện chi trả cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện, Đại diện chi trả

Kết quả thực hiện

- Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Phiếu chi tiền mặt.

Lệ phí

Không

3

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh bằng tiền mặt muốn chuyển sang lĩnh qua tài khoản cá nhân hoặc ngược lại, hoặc từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác, lập Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) nộp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.

Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng; chi trả chi phí mở tài khoản (nếu có).

- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện để thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.

Thành phần hồ sơ

- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).

- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Nếu người hưởng nộp mẫu 20 - CBH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả

Lệ phí

Không

 

 


 

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: