Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

     

STT

Nội dung

Diễn giải

1

Tên TTHC

Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Bước 2: Đơn vị lao động tập hợp hồ sơ của người lao động gửi BHXH;

Bước 3: BHXH tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin tiến hành cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Người lao động nộp trực tiếp tại BHXH huyện hoặc tỉnh nơi đơn vị đóng BHXH.

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp (đối với trường hợp hỏng, thay đổi, gộp sổ).

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc

(TNHS: 1 ngày; Thu: 5 ngày; Sổ thẻ: 7 ngày; TNHS: 2 ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH, thẻ BHYT, Danh sách cấp sổ BHXH, Danh sách cấp thẻ BHYT.

Lệ phí

4.000 đồng đối với mất thẻ BHYT; 2.000 đối với cấp lại thẻ BHYT

Các trường hợp khác không thu lệ phí.

2

Tên TTHC

Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); .

Bước 2: BHXH tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ chuyển nghiệp vụ xử lý theo trình tự giải quyết của BHXH

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

 

Thành phần hồ sơ

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Hồ sơ kèm theo;

Sổ BHXH (nếu có)

 

Số lượng hồ sõ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc.

(TNHS: 1 ngày; Thu: 5 ngày; Sổ thẻ: 7 ngày; TNHS: 2 ngày)

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động, đơn vị sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH (nếu có)

 

Lệ phí

Không

 

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: