Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

      Kính gửi:

       - Bảo hiểmxã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

       - Bảo hiểmxã hội Bộ Quốc phòng;

       - Bảo hiểm xã hội Bộ Công an.

 

            Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm2015 của Bộ Y tế quy định nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT;

          Căn cứ Quyết định số1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện BHYT trong KCB;

          Nhằm tạo điều kiện thuậnlợi cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng,BHXH Công an cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký KCB ban đầutại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. BHXH tỉnh Kiên Giang thôngbáo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giangnăm 2017 (có danh sách kèm theo).

          Rất mong sự phối hợp chặtchẽ của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng vàBHXH Công an để việc đăng ký KCB ban đầu theo đúng quy định./. File đính kèm


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
Kèm theo công văn số:        820 /BHXH-GĐBHYT ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang
TT Cơ sở khám chữa bệnh Mã số cơ sở y tế Mã cấp trên Tuyến CMKT Hạng BV Địa chỉ
1 Bệnh viện ĐK tư nhân Bình An 91034 91034 2 2 80 Nguyễn Trung Trực Phường Vĩnh Bảo
2 Trung tâm y tế TP Rạch Giá 91101 91101 3 3 TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang
2.1 P.Khám Đa khoa khu vực Rạch Sỏi 91103 91101 3 3 Phường Vĩnh Lợi - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.2 Phòng khám KV Phi Thông 91104 91101 3 3 Xã Phi Thông - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.3 TYT phường An Hòa 91105 91101 4 4 Phường An Hòa - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.4 TYT phường Vĩnh Quang 91106 91101 4 4 Phường Vĩnh Quang - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.5 TYT phường Vĩnh Hiệp 91107 91101 4 4 Phường Vĩnh Hiệp - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.6 TYT phường Vĩnh Lạc 91108 91101 4 4 Phường Vĩnh Lạc - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.7 TYT phường Vĩnh Thanh 91109 91101 4 4 Phường Vĩnh Thanh - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.8 TYT phường Vĩnh Thanh Vân 91110 91101 4 4 Phường Vĩnh Thanh Vân - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.9 TYT phường Vĩnh Thông 91112 91101 4 4 Phường Vĩnh Thông - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.10 TYT phường Rạch Sỏi 91113 91101 4 4 Phường Rạch Sỏi - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.11 TYT phường An Bình 91114 91101 4 4 Phường An Bình - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
2.12 TYT phường Vĩnh Bảo 91115 91101 4 4 Phường Vĩnh Bảo - TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
3 Bệnh viện đa khoa Thị xã Hà Tiên 91002 91002 3 3 Thị Xã Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang
3.1 TYT phường Đông Hồ 91202 91002 4 4 Phường Đông Hồ - thị Xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
3.2 TYT phường Pháo Đài 91203 91002 4 4 Phường Pháo Đài - thị Xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
3.3 TYT xã Mỹ Đức 91205 91002 4 4 Xã Mỹ Đức - thị Xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
3.4 TYT xã Thuận Yên 91206 91002 4 4 Xã Thuận Yên - thị Xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
3.5 TYT xã Tiên Hải 91207 91002 4 4 Xã Tiên Hải - thị Xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang
4 Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương 91013 91013 2 2 Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang
4.1 TYT thị trấn Kiên Lương 91021 91013 4 4 Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang
4.2 TYT xã Bình Trị 91031 91013 4 4 Xã Bình Trị - Kiên Lương - Kiên Giang
4.3 TYT Xã Bình An 91552 91013 4 4 Xã Bình An - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
4.4 TYT Xã Dương Hòa 91553 91013 4 4 Xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
4.5 TYT Xã Hòa Điền 91554 91013 4 4 Xã Hòa Điền - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
4.6 TYT Xã Sơn Hải 91558 91013 4 4 Xã Sơn Hải - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
4.7 TYT Xã Hòn Nghệ 91559 91013 4 4 Xã Hòn Nghệ - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
4.8 TYT Xã Kiên Bình 91560 91013 4 4 Xã Kiên Bình - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
5 Bệnh viện đa khoa huyện Hòn Đất 91003 91003 3 3 Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
5.1 TYT xã Sơn Bình 91035 91003 4 4 Xã Sơn Bình - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
5.2 Phòng khám KV Bình Sơn 91302 91003 3 3 Xã Bình Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.3 TYT xã Bình Giang 91303 91003 4 4 Xã Bình Giang - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.4 TYT xã Mỹ Hiệp Sơn 91304 91003 4 4 Xã Mỹ Hiệp Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.5 TYT xã Mỹ Lâm 91305 91003 4 4 Xã Mỹ Lâm - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.6 TYT xã Nam Thái Sơn 91306 91003 4 4 Xã Nam Thái Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.7 TYT xã Sơn Kiên 91307 91003 4 4 Xã Sơn Kiên - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.8 Phòng khám KV Sóc Sơn 91308 91003 3 3 Thị Trấn Sóc Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.9 TYT xã Thổ Sơn 91309 91003 4 4 Xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.10 TYT xã Mỹ Phước 91310 91003 4 4 Xã Mỹ Phước - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.11 TYT xã Mỹ thuận 91313 91003 4 4 Xã Mỹ Thuận - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.12 TYT xã Lình Huỳnh 91314 91003 4 4 Xã Lình Huỳnh - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
5.13 TYT xã Mỹ Thái 91315 91003 4 4 Xã Mỹ Thái - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang
6 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hiệp 91004 91004 3 3 Huyện Tân Hiệp - Tỉnh Kiên Giang
6.1 TYT thị trấn Tân Hiệp 91023 91004 4 4 Huyện Tân Hiệp - Tỉnh Kiên Giang
6.2 TYT xã Tân Hiệp A 91402 91004 4 4 Xã Tân Hiệp A - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.3 TYT xã Tân Hiệp B 91403 91004 4 4 Xã Tân Hiệp B - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.4 TYT xã Tân Hội 91404 91004 4 4 Xã Tân Hội - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.5 Phòng khám KV Thạnh Đông 91405 91004 3 3 Xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.6 TYT xã Thạnh Đông A 91406 91004 4 4 Xã Thạnh Đông A - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.7 TYT xã Thạnh Đông B 91407 91004 4 4 Xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.8 TYT xã Thạnh Trị 91408 91004 4 4 Xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.9 Phòng khám KV Tân Thành 91409 91004 3 3 Xã Tân Thành - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.10 TYT xã Tân An 91410 91004 4 4 Xã Tân An - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
6.11 TYT xã Tân Hòa 91043 91004 4 4 Xã Tân Hòa - huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang
7 Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành 91005 91005 3 3 Huyện Châu Thành - Tỉnh Kiên Giang
7.1 TYT thị trấn Minh Lương 91024 91005 4 4 Huyện Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang
7.2 Phòng khám đa khoa Thanh Bình 91041 91005 3 3 Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
7.3 TYT xã Bình An 91502 91005 4 4 Xã Bình An - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.4 TYT xã Giục Tượng 91503 91005 4 4 Xã Giôc Tượng - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.5 TYT xã Minh Hòa 91504 91005 4 4 Xã Minh Hòa - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.6 TYT xã Mong Thọ A 91505 91005 4 4 Xã Mong Thọ A - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.7 TYT xã Mong Thọ B 91506 91005 4 4 Xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.8 TYT xã Thạnh Lộc 91507 91005 4 4 Xã Thạnh Lộc - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.9 TYT xã Vĩnh Hòa Hiệp 91508 91005 4 4 Xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.10 TYT xã Vĩnh Hoà Phú 91509 91005 4 4 Xã Vĩnh Hoà Phú - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
7.11 TYT xã Mong Thọ 91510 91005 4 4 Xã Mong Thọ - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang
8 Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng 91006 91006 2 2 Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
8.1 TYT thị trấn Giồng Riềng 91025 91006 4 4 Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang
8.2 TYT xã Thạnh Bình 91040 91006 4 4 Xã Thạnh Bình - Giồng Riềng - kiên Giang
8.3 TYT xã Bàn Tân Định 91602 91006 4 4 Xã Bàn Tân Định - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.4 TYT xã Hoà An 91603 91006 4 4 Xã Hoà An - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.5 Phòng khám KV Hoà Hưng 91604 91006 3 3 Xã Hoà Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.6 TYT xã Hoà Lợi 91605 91006 4 4 Xã Hoà Lợi - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.7 Phòng khám KV Hoà Thuận 91606 91006 3 3 Xã Hoà Thuận - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.8 TYT xã Long Thạnh 91607 91006 4 4 Xã Long Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.9 TYT xã Ngọc Chúc 91608 91006 4 4 Xã Ngọc Chóc - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.10 TYT xã Thạnh Hòa 91609 91006 4 4 Xã Thạnh Hòa - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.11 TYT xã Thạnh Hưng 91610 91006 4 4 Xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.12 TYT xã Thạnh Lộc 91611 91006 4 4 Xã Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.13 TYT xã Thạnh Phước 91612 91006 4 4 Xã Thạnh Phước - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.14 TYT xã Vĩnh Thạnh 91613 91006 4 4 Xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.15 TYT xã Ngọc Thuận 91614 91006 4 4 Xã Ngọc Thuận - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.16 TYT xã Bàn Thạch 91615 91006 4 4 Xã Bàn Thạch - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.17 TYT xã Ngọc Thành 91616 91006 4 4 Xã Ngọc Thành - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.18 TYT xã Ngọc Hoà 91618 91006 4 4 Xã Ngọc Hoà - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
8.19 TYT xã Vĩnh Phú 91619 91006 4 4 Xã Vĩnh Phú - huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang
9 Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao 91007 91007 3 3 Huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang
9.1 TYT thị trấn Gò Quao 91026 91007 4 4 Huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang
9.2 Phòng khám KV Định An 91702 91007 3 3 Xã Định An - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.3 TYT xã Định Hòa 91703 91007 4 4 Xã Định Hòa - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.4 TYT xã Thới Quản 91704 91007 4 4 Xã THới Quản - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.5 TYT xã Thủy Liễu 91705 91007 4 4 Xã Thủy Lióu - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.6 TYT xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc 91706 91007 4 4 Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc-huyện Gò Quao-tỉnh Kiên Giang
9.7 TYT xã Vĩnh Hòa Hưng Nam 91707 91007 4 4 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam-huyện Gò Quao-tỉnh Kiên Giang
9.8 TYT xã Vĩnh Phước A 91708 91007 4 4 Xã Vĩnh Phước A - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.9 TYT xã Vĩnh Phước B 91709 91007 4 4 Xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.10 TYT xã Vĩnh Tuy 91710 91007 4 4 Xã Vĩnh Tuy - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
9.11 Phòng khám KV Vĩnh Thắng 91711 91007 3 3 Xã Vĩnh Thắng - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang
10 Bệnh viện đa khoa huyện An Biên 91008 91008 3 3 Huyện An Biên - Tỉnh Kiên Giang
10.1 TYT Thị trấn Thứ 3 91027 91008 4 4 Huyện An Biên - Tỉnh Kiên Giang
10.2 TYT xã Hưng Yên 91802 91008 4 4 Xã Hưng Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.3 TYT xã Nam Thái 91803 91008 4 4 Xã Nam Thái - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.4 TYT xã Nam Thái A 91804 91008 4 4 Xã Nam Thái A - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.5 TYT xã Nam Yên 91805 91008 4 4 Xã Nam Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.6 TYT xã Đông Thái 91806 91008 4 4 Xã Đông Thái - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.7 TYT xã Đông Yên 91807 91008 4 4 Xã Đông Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.8 TYT xã Tây Yên 91808 91008 4 4 Xã Tây Yên - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
10.9 TYT xã Tây Yên A 91809 91008 4 4 Xã Tây Yên A - huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang
11 Bệnh viện đa khoa huyện An Minh 91009 91009 3 3 Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang
11.1 TYT xã Tân Thạnh 91020 91009 4 4 Xã Tân Thạnh - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.2 TYT xã Đông Hưng 91903 91009 4 4 Xã Đông Hưng - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.3 TYT xã Đông Hưng A 91904 91009 4 4 Xã Đông Hưng A - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.4 TYT xã Đông Hưng B 91905 91009 4 4 Xã Đông Hưng B - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.5 TYT xã Đông Hòa 91906 91009 4 4 Xã Đông Hòa - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.6 TYT xã Đông Thạnh 91907 91009 4 4 Xã Đông Thạnh - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.7 TYT xã Thuận Hoà 91908 91009 4 4 Xã Thuận Hoà - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.8 TYT xã Vân Khánh 91909 91009 4 4 Xã Vân Khánh - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.9 TYT xã Vân Khánh Đông 91910 91009 4 4 Xã Vân Khánh Đông - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
11.10 TYT xã Vân Khánh Tây 91911 91009 4 4 Xã Vân Khánh Tây - huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang
12 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận 91010 91010 2 2 Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang
12.1 TYT thị trấn Vĩnh Thuận 91029 91010 4 4 Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang
12.2 Phòng khám KV Bình Minh 91251 91010 3 3 Huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.3 TYT xã Vĩnh Phong 91252 91010 4 4 Xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.4 TYT xã Vĩnh Thuận 91253 91010 4 4 Xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.5 TYT xã Vĩnh Bình Bắc 91255 91010 4 4 Xã Vĩnh Bình Bắc - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.6 TYT xã Vĩnh Bình Nam 91256 91010 4 4 Xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.7 TYT Xã Tân Thuận 91258 91010 4 4 Xã Tân Thuận - huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang
12.8 TYT Xã Phong Đông 91032 91010 4 4 Xã Phong Đông - Huyện Vĩnh Thuận - Tỉnh Kiên Giang
13 Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc 91011 91011 2 2 Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang
13.1 TYT thị trấn Dương Đông 91030 91011 4 4 Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang
13.2 Phòng khám KV An Thới 91352 91011 3 3 Thị Trấn An THới - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.3 TYT xã Bãi Thơm 91353 91011 4 4 Xã Bãi Thơm - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.4 TYT xã Cửa Cạn 91354 91011 4 4 Xã Cửa Cạn - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.5 TYT xã Cửa Dương 91355 91011 4 4 Xã Cửa Dương - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.6 TYT xã Dương Tơ 91356 91011 4 4 Xã Dương Tơ - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.7 TYT xã Gành Dầu 91357 91011 4 4 Xã Gành Dầu - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.8 TYT xã Hàm Ninh 91358 91011 4 4 Xã Hàm Ninh - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.9 TYT xã Thổ Châu 91359 91011 4 4 Xã Thổ Châu - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
13.10 TYT xã Hòn Thơm 91360 91011 4 4 Xã Hòn Thơm - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang
14 Trung tâm y tế huyện Kiên Hải 91012 91012 3 3 Huyện Kiên Hải - Tỉnh Kiên Giang
14.1 TYT xã An Sơn 91121 91012 4 4 Xã An Sơn - huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang
14.2 TYT xã Nam Du 91124 91012 4 4 Xã Nam Du - huyện Kiên Hải - tỉnh Kiên Giang
14.3 Phòng khám KV Lại Sơn 91453 91012 3 3 Xã Lại Sơn - Huyện Kiên Hải - Tỉnh Kiên Giang
15 Trung tâm Y tế huyện Giang Thành 91038 91038 3 3 Xã Phú Lợi - huyện Giang Thành - kiên Giang
15.1 TYT xã Phú Mỹ 91555 91038 4 4 Xã Phú Mỹ - huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang
15.2 TYT xã Tân Khánh Hòa 91556 91038 4 4 Xã Tân Khánh Hòa - huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang
15.3 TYT xã Vĩnh Điều 91557 91038 4 4 Xã Vĩnh Điều - huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang
15.4 TYT Xã Vĩnh Phú 91561 91038 4 4 Xã Vĩnh Phú - huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang
15.5 TYT Xã Phú Lợi 91562 91038 4 4 Xã Phú Lợi - huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang
16 Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng 91039 91039 3 3 Xã An Minh Bắc - huyện U Minh Thượng - kiên Giang
16.1 TYT Xã Thạnh Yên 91810 91039 4 4 Xã Thạnh Yên - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang
16.2 TYT Xã Thạnh Yên A 91811 91039 4 4 Xã Thạnh Yên A - huyện U Minh Thượng - kiên Giang
16.3 TYT Xã An Minh Bắc 91902 91039 4 4 Xã An Minh Bắc - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang
16.4 TYT Xã Vĩnh Hòa 91254 91039 4 4 Xã Vĩnh Hòa - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang
16.5 TYT Xã Minh Thuận 91257 91039 4 4 Xã Minh Thuận - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang
16.6 TYT Xã Hoà Chánh 91259 91039 4 4 Xã Hoà Chánh - huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: