Thứ tư, 20/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: 05 Mạc Cửu - KP4 - Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang

Điện thoại: 02973.846552 – 02973.995242 – 02973.980857

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Lê Ngọc Chiến                                        - Điện thoại: 02973.980857

- Phó Giám đốc:  Bà Đặng Hữu Ngọc Long                       - Điện thoại: 02973.846552

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: