Thứ tư, 20/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Vĩnh Đông 2, Vĩnh thuận, Kiên Giang

Điện thoại: 02973. 3829218 -02978.693539 – 02978.696633- 02972.830850

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Thống                             - Điện thoại: 02978.696633

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: