Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Thứ Ba 

Điện thoại: 02973.881219 – 02973.510628

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mỏng                                 - Điện thoại: 02973.3519789

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Vũ                              - Điện thoại: 02973.510628

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: