Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Khu nội ô TT Giồng Riềng - HuyệnGiồng Riềng

Điện thoại: 02973.821259

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Võ Minh Tuấn                                        -Điện thoại: 02973.508098

- Phó Giám đốc:  Ông Lê Hữu Mạnh                                 -Điệnthoại: 02973.821259

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: