Thứ ba, 19/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Khu Phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Điện thoại: 02973.841185

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Ông Lâm Ngọc Công                                      - Điện thoại: 02973.747575

- Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Thị Tú Quyên                          - Điện thoại: 02973.779185

Số lượt truy cập:

Trực tuyến: