Thứ tư, 20/3/2019
Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Đa Khoa huyện Giồng Riềng!

Trang chủ → Tin tức

Địa chỉ: Số 06, Mạc Công Du, P Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên.

Điện thoại: 02973.852588

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:  Bà Nguyễn Phương Thúy          - Điện thoại: 02973.606050

- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Hồng Loan       - Điện thoại: 02973.850588


Số lượt truy cập:

Trực tuyến: